Saber i Sentir

El denominat aparell de l’oïda compleix una doble funció: d’una banda, percebre els sorolls i sons del món que ens envolta; d’altra banda, la de mantenir l’equilibri. Totes dues funcions les compleix mitjançant els òrgans coclear i ...

Read More

La tecnologia en el sector de l’audiologia s’ha millorat molt en els últims anys. Avui en dia els audiòfons digitals ajuden a entendre millor en les diverses situacions sonores en les quals estem exposats. ...

Read More

Un dels aspectes més importants a tenir en compte en el moment de l’adquisició d’un audiòfon és conèixer : – Quina és la nostra necessitat auditiva real, valorada per un bon especialista. – Tenir garanties què l’Audioprotesista ...

Read More