0 1020  

jun 20, 2014 Posted by

Onacústica és un centre auditiu especialitzat en audifons per a sords de Mataró que compte amb un equip multidisciplinar llur objectiu es oferir tot tipus de solucions auditives.

Aquesta empresa, pionera en l’adaptació de pròtesis, compte amb unes modernes instal·lacions en les que podrà fer-se un estudi audiologic gratuït, tractaments específics per a problemes de xiulets, reeducar l’oïda, etc. Onacústica disposa també d’especialistes titulats i experts en adaptació infantil i logopèdia

.