Tipus d’audiòfons

L’audiòfon és un instrument electrònic miniatura, que serveix per corregir les deficiències auditives És important, no imprescindible, realitzar una consulta prèvia amb el otorinolaringòleg perquè informi i orienti per si hi hagués alguna patologia auditiva, posteriorment l’audioprotesista és l’encarregat de realitzar tots els estudis pertinents, per conèixer com és l’audiòfon […]

Posted by